ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Τρεις μύλοι στο κάστρο της Χρυσοχεριάς στην Κάλυμνο
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ / /
Θέση
Έξω από το ιπποτικό κάστρο της Χρυσοχεριάς
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αγροτική Οικονομία, Μύλοι
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
4η ΕΒΑ Ρόδος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
11-10-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ29/19194/583/25-4-1996, ΦΕΚ 374/Β/24-5-1996