ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Κτίριο του Επαρχείου Καλύμνου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΚΑΛΥΜΝΟΥ / ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ / / Κάλυμνος
Θέση
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Δωδεκανήσου Ρόδο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
07-11-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3055/63557/16-11-2001, ΦΕΚ 1621/Β/6-12-2001