ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Γέφυρα Κάστρου στο Γρεβενίτη ποταμό
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ / ΓΡΕΒΕΝΩΝ /
Θέση
Μεταξύ Mεγάρου και Kάστρου, στο Γρεβενίτη ποταμό
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Γέφυρες
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
17η ΕΒΑ Γρεβενά
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
23-01-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/29028/694/30-6-1995, ΦΕΚ 632/Β/18-7-1995