ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος λίμνης Παραλίμνης
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΘΗΒΑΙΩΝ / ΘΗΒΑΙΩΝ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Θ' ΕΠΚΑ Θήβα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τμήμα της λίμνης υπάγεται διοικητικά στην Κοινότητα Λουκισίων, Επαρχίας Χαλκίδος, Νομού Ευβοίας: βλ. σχετικό δελτίο.
Τελευταία Ενημέρωση
16-01-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ09/71912/3584/9-1-1980, ΦΕΚ 194/Β/26-2-1980