ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Χώρος περί το ναΰδριο Αγίου Βασιλείου στο Μεσολόγγι
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ / ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ / Μεσολόγγιον
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
22η ΕΒΑ Ναύπακτος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
04-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962