ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας πόλης Ηράκλειας
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ / ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ /
Θέση
Χερσόνησος μεταξύ Αμβρακικού κόλπου και λιμνοθαλάσσης "Ρούγα"
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα, Αρχαιοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
Ηράκλεια
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΣΤ' ΕΠΚΑ Μεσολόγγι
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
01-05-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 24037/1442/2-10-1959, ΦΕΚ 372/Β/22-10-1959
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ36/30108/2613/13-6-2007, ΦΕΚ 282/ΑΑΠ/2-7-2007