ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος των Θερμοπυλών, Νομού Φθιώτιδας.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / / /
Θέση
Κολωνός, Μνημείο του Λεωνίδα, Καστράκι, Χαλκώματα, Ανθήλη, Καλύβια, Ζαστανόρεμα, Αλπηνοί, Παλιόκαστρο Ανάβρας.
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΔ' ΕΠΚΑ Λαμία
ΥΝΜΤΕ Στερεάς Ελλάδας Λαμία
ΕΠΣ Νότιας Ελλάδας Αθήνα
24η ΕΒΑ Λαμία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
13-07-2012
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 8945/23-8-1963, ΦΕΚ 389/Β/3-9-1963
ΥΑ 1154/4-3-1964, ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/8242/349/27-3-1980, ΦΕΚ 442/Β/5-5-1980
ΥΑ ΥΠΠΕ/53246/1671/11-11-1983, ΦΕΚ 732/Β/21-12-1983
ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/2860/255/11-1-2011, ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/22-2-2011