ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχοντικό Βούλγαρη και περιβάλλων χώρος
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΝΗΣΩΝ / ΑΙΓΙΝΑΣ / / Αίγινα
Θέση
Περιβόλα
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια, Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Αττικής Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2001/50560/16-9-1980, ΦΕΚ 967/Β/26-9-1980
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/791/32460/20-5-1981, ΦΕΚ 448/Β/29-7-1981