ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Παραδοσιακός Οικισμός Αιγίνης
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΝΗΣΩΝ / ΑΙΓΙΝΑΣ / / Αίγινα
Θέση
Αίγινα
Τύπος Κήρυξης
ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου
Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Αττικής Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
12-09-2007
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 7826/7-5-1965, ΦΕΚ 409/Β/7-7-1965
ΠΔ 19-10-1978, ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978
ΠΔ 6-3-2000, ΦΕΚ 203/Δ/6-4-2000