ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ρωμαϊκή έπαυλη (;) στη Στρογγυλή
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΡΤΑΣ / ΑΡΤΑΙΩΝ / ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ / Στρογγυλή
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Λουτρά, Αρχαιολογικές Θέσεις, Τμήματα Κτιρίου
Χρονική Περίοδος
Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
*Στον κατάλογο της IB΄ E.Π.K.A. αναφέρονται "λείψανα ρωμαϊκής έπαυλης και ερείπια κτιρίων".
Τελευταία Ενημέρωση
29-11-2006
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962