ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Μεταβυζαντινό Τείχος (α' ήμισυ 19ου αιω.)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΜΕΓΑΡΕΩΝ / ΜΕΓΑΡΕΩΝ / Αγία Τριάς
Θέση
"Αγία Τριάς "
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αμυντικά Συγκροτήματα
Χρονική Περίοδος
Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
1η ΕΒΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962