ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Λείψανα Αδριανείου Υδραγωγείου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ / ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ / /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Συστήματα Ύδρευσης, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Β' ΕΠΚΑ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
17-03-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962