ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Χίος: Δημογεροντία (Μεζάς)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ /
Θέση
Αγορά Χίου
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αστικά Κτίρια, Κέντρα Διοίκησης
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
3η ΕΒΑ Χίος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
17-12-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962