ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ψαρά: Τα αρχοντικά επί της γλωσσοειδούς προεξοχής βορείως του λιμένος.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΧΙΟΥ / ΨΑΡΩΝ / /
Θέση
Επί της γλωσσοειδούς προεξοχής βορείως του λιμένος Ψαρών
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αρχοντικά, Αστικά Κτίρια
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
3η ΕΒΑ Χίος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Πρόκειται για μεταβυζαντινά κτίσματα.
Τελευταία Ενημέρωση
17-12-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962