ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Μυκηναϊκή νεκρόπολη
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΧΙΟΥ / ΨΑΡΩΝ / /
Θέση
Αρχοντίκι
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Χαλκοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Κ' ΕΠΚΑ Λέσβος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Με τα ΦΕΚ 415/Δ/22-5-2002 & 468/Δ/10-6-2002 κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την "Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου στο Αρχοντίκι Ψαρών", έκτασης συνολικού εμβαδού 8.565,69 τ.μ. Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι : 1) Αφοί Κουτσοδόντη, 2) Γ. Μανωλούδης.
Τελευταία Ενημέρωση
10-12-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/64437/3222π.ε./18-6-2001, ΦΕΚ 881/Β/9-7-2001