ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Μεσαιωνικό Υποστατικό στη θέση Λίμνος Χίου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ / ΧΙΟΥ /
Θέση
Λίμνος
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αγροτική Οικονομία, Βοηθητικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
3η ΕΒΑ Χίος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Έχει κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα η παρακατάθεση της αποζημίωσης.
Τελευταία Ενημέρωση
17-12-2002
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962