ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Δικτυνναίον ιερό (ακρωτήριο Σπάθα)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΧΑΝΙΩΝ / ΠΛΑΤΑΝΙΑ / ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ /
Θέση
Μένιες
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου
Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι, Ιστορικοί Τόποι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαία Ιερά, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962
ΥΑ Α/Φ31/36852/2942/12-10-1973, ΦΕΚ 1242/Β/16-10-1973