ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος μινωϊκού και ελληνιστικού οικισμού στην περιοχή Αζοϊρές / Αζογυρές Στύλου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΧΑΝΙΩΝ / ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ / ΑΡΜΕΝΩΝ /
Θέση
Αζοϊρές / Αζογυρές
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Οικιστικά Σύνολα, Τμήματα Κτιρίου, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Βιοτεχνία / Βιομηχανία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Οικιστικά Σύνολα, Τμήματα Κτιρίου
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα, Προϊστορική, Χαλκοκρατία, Αρχαϊκή, Ελληνιστική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Δημοσίου
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
* βλ. τόμο 50 σελ. 73α. ** Απαλλοτριώθηκε με την αριθ. 1037888/3575/0010/30-4-1999 (ΦΕΚ 370/Δ/26-5-1999).
Τελευταία Ενημέρωση
19-11-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 21220/10-8-1967, ΦΕΚ 527/Β/24-8-1967
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/51421/2269/28-8-2008, ΦΕΚ 391/ΑΑΠ/5-9-2008