ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Θολωτοί τάφοι στο Στύλο
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΧΑΝΙΩΝ / ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ / ΑΡΜΕΝΩΝ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις, Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΕ' ΕΠΚΑ Χανιά
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
19-11-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/51421/2269/28-8-2008, ΦΕΚ 391/ΑΑΠ/5-9-2008