ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο Νησί του Πατρόκλου (Γαϊδουρονήσι): Οχυρωμένο στρατόπεδο (Πάτροκλου Χάραξ), αγρόκτημα με Πύργο κλασικών χρόνων, πηγάδι κλπ.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΚΕΡΑΤΕΑΣ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου
Συστήματα Ύδρευσης, Αγροτική Οικονομία, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Πύργοι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Συστήματα Ύδρευσης, Αγροτική Οικονομία, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Πύργοι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής, Συστήματα Ύδρευσης, Αγροτική Οικονομία, Αμυντικά Συγκροτήματα, Ιστορικοί Τόποι, Πύργοι, Αρχαιολογικές Θέσεις, Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα, Προϊστορική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Β' ΕΠΚΑ Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Στρατόπεδο ελληνιστικών χρόνων - λείψανα προϊστορικών εγκαταστάσεων.
Τελευταία Ενημέρωση
23-08-2007
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/719/25/5-9-1982, ΦΕΚ 290/Β/30-5-1983
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/61126/3407/14-12-1995, ΦΕΚ 1070/Β/29-12-1995
ΠΔ 17-2-1998, ΦΕΚ 125/Δ/27-2-1998