ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στο Βροντερό
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΦΛΩΡΙΝΑΣ / ΠΡΕΣΠΩΝ / ΠΡΕΣΠΩΝ / Βροντερόν
Θέση
Πυξός
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
16η ΕΒΑ Καστοριά
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Παλαιότερα ο Πυξός αποτελούσε οικισμό της κοινότητας Bροντερού.
Τελευταία Ενημέρωση
19-01-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/3733/80/20-2-1987, ΦΕΚ 281/Β/9-6-1987