ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Πλατάνια" Μεγάλης Βρύσης (προϊστορικός οικισμός). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΛΑΜΙΕΩΝ / ΛΑΜΙΕΩΝ / Μεγάλη Βρύση
Θέση
"Πλατάνια", κόμβος Παλαιάς και Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Προϊστορική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΔ' ΕΠΚΑ Λαμία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
* Ορθόν : (μεταξύ 5ου και 6ου χλμ. ανατολικώτερον) * Διόρθωση στο Φ.Ε.Κ. 756 / Β / 10 - 10 - 1994
Τελευταία Ενημέρωση
10-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 8945/23-8-1963, ΦΕΚ 389/Β/3-9-1963
ΥΑ 1154/4-3-1964, ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/36375/1837/8-8-1994, ΦΕΚ 645/Β/26-8-1994
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/36375/1837/8-8-1994, ΦΕΚ 756/Β/10-10-1994