ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος επί υψώματος στη Λυγαριά (αρχαίο τείχος)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΛΑΜΙΕΩΝ / ΛΑΜΙΕΩΝ /
Θέση
Ανατολικά του οικισμού Λυγαριά (Τσοπανλάτες)
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αμυντικά Συγκροτήματα, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΔ' ΕΠΚΑ Λαμία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 8945/23-8-1963, ΦΕΚ 389/Β/3-9-1963
ΥΑ 1154/4-3-1964, ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964