ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Παλιόμυλος" Λειανοκλαδίου (προϊστορικός οικισμός)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΛΑΜΙΕΩΝ / ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ /
Θέση
"Παλιόμυλος", σε απόσταση 1 χλμ. Δ. του Λειανοκλαδίου
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Προϊστορική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΔ' ΕΠΚΑ Λαμία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 8945/23-8-1963, ΦΕΚ 389/Β/3-9-1963
ΥΑ 1154/4-3-1964, ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964