ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Οικισμός Κορώνης
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ / ΚΟΡΩΝΗΣ / Κορώνη
Θέση
Τύπος Κήρυξης
ιστορικός τόπος
Είδος Μνημείου
Ιστορικοί Τόποι, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή, Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΠΠΟ Αθήνα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
26-06-2006
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/15532/647/11-4-1979, ΦΕΚ 527/Β/31-5-1979