ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Αντρώνος στη θέση "Φανός" Γλύφας. Καθορισμός Ζωνών προστασίας Α και Β
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΣΤΥΛΙΔΟΣ / ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ / Γλύφα
Θέση
"Φανός"
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΔ' ΕΠΚΑ Λαμία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Ιδιωτών
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 8945/23-8-1963, ΦΕΚ 389/Β/3-9-1963
ΥΑ 1154/4-3-1964, ΦΕΚ 91/Β/19-3-1964
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43 45126/2389/20-11-1991, ΦΕΚ 1008/Β/12-12-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43 45126/2389/20-11-1991, ΦΕΚ 19/Β/17-1-1992
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/9533/550/7-12-1995, ΦΕΚ 11/Β/12-1-1996