ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Κάστρο Μενδενίτσας στη Βοδονίτσα. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ / ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ / ΜΩΛΟΥ / Μενδενίτσα
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΔ' ΕΠΚΑ Λαμία
24η ΕΒΑ Λαμία
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
09-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 25-2-1922, ΦΕΚ 28/Α/26-2-1922
ΥΑ 24946/26-8-1967, ΦΕΚ 606/Β/3-10-1967
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/38252/1628/2-8-1993, ΦΕΚ 617/Β/13-8-1993
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/38252/1628/2-8-1993, ΦΕΚ 698/Β/9-9-1993
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/61205/3235/20-12-1994, ΦΕΚ 9/Β/13-1-1995
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/61205/3235/20-12-1994, ΦΕΚ 456/Β/24-5-1995