ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Άγιο Πνεύμα. Ο λόφος "Γραδίσκος" όπου προϊστορικός οικισμός και ερείπια τειχών.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΣΕΡΡΩΝ / ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ / ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ /
Θέση
ΒΔ του χωρίου Άγιο Πνεύμα , στη διασταύρωση "Σταυρός", λόφος "Γραδίσκος"
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Προϊστορική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΚΗ' ΕΠΚΑ Σέρρες
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
04-07-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ18/68159/3413/4-12-1979, ΦΕΚ 93/Β/31-1-1980