ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ν. Ζίχνη. Κτίριο καπναποθήκης (παλαιό Γυμνάσιο), ιδιοκτησίας του Δήμου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΣΕΡΡΩΝ / ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ / ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ /
Θέση
Ν. Ζίχνη
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Βοηθητικοί Χώροι, Αστικά Κτίρια, Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΕΝΜ Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
04-07-2001
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/34470/1698/15-6-1994, ΦΕΚ 529/Β/7-7-1994