ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Τμήμα και ζώνη προστασίας Παλιάς Πόλης Ρεθύμνου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΡΕΘΥΜΝΗΣ / Ρέθυμνον
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
28η ΕΒΑ Ρέθυμνο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 24946/26-8-1967, ΦΕΚ 606/Β/3-10-1967
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/1944/676/12-8-1991, ΦΕΚ 700/Β/30-8-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/ΚΗΡ/38329/1152/31-7-1997, ΦΕΚ 753/Β/28-8-1997