ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Παραδοσιακός οικισμός Μαρουλά
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΡΕΘΥΜΝΟΥ / ΡΕΘΥΜΝΗΣ / ΡΕΘΥΜΝΗΣ / Μαρουλάς
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Ενετοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
28η ΕΒΑ Ρέθυμνο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
*Βλ. σ. 30,03 - 30,07
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 19-10-1978, ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/59736/1617/26-10-1980, ΦΕΚ 1226/Β/25-11-1980
ΠΔ 9-8-1995, ΦΕΚ 728/Δ/21-9-1995