ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Στεφάνη : Ερείπια ρωμαϊκού υδραγωγείου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΛΟΥΡΟΥ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Συστήματα Ύδρευσης, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Ρωμαϊκή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Mε την ίδια απόφαση κηρύσσονται λείψανα του ίδιου υδραγωγείου στην κοινότητα Aγίου Γεωργίου.
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962