ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος «Καστρί» Ριζοβουνίου (Βατίες)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΖΗΡΟΥ / ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ /
Θέση
" Τύργκα ", μεταξύ του δήμου Θεσπρωτικού και της κοινότητας Ριζοβουνίου
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
28-05-2012
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/51478/2609/10-7-2009, ΦΕΚ 409/ΑΑΠ/19-8-2009