ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ι. Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΑΡΚΑΔΙΑΣ / ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ / / Βέρβενα
Θέση
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
25η ΕΒΑ Αρχαία Κόρινθος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
10-09-2010
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ50/50161/2570/29-5-2007, ΦΕΚ 252/ΑΑΠ/19-6-2007