ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Αθανασίου στην Πρέβεζα και κωδωνοστάσιο και πρόσκτισμα
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΠΡΕΒΕΖΗΣ / Πρέβεζα
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Κωδωνοστάσια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι, Κωδωνοστάσια, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
18η ΕΒΑ Άρτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ33/29532/1363/30-6-1997, ΦΕΚ 842/Β/23-9-1997