ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ο ερειπιώνας της Νικόπολης
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΠΡΕΒΕΖΗΣ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζα
18η ΕΒΑ Άρτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Ο ερειπιώνας της Νικόπολης εκτείνεται στα Διαμερίσματα Μύτικα και Νικοπόλεως.
Τελευταία Ενημέρωση
18-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 25-5-1926, ΦΕΚ 191/Α/11-6-1926
ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ 4499/12-6-1964, ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964
ΠΔ 30-9-1990, ΦΕΚ 781/Δ/6-11-1991
ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ2/60969/3095/22-12-1992, ΦΕΚ 765/Β/31-12-1992