ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ερείπια αρχαίας ακροπόλεως Kαστρί (αρχαίας Πανδοσίας) παρά το Kαστρί. Καθορισμός ζώνης προστασίας.
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΠΑΡΓΑΣ / ΦΑΝΑΡΙΟΥ /
Θέση
Λόφος Καστρί
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ακροπόλεις, Αμυντικά Συγκροτήματα, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
20-06-2006
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ Α/Φ31/2695/209/17-1-1974, ΦΕΚ 99/Β/30-1-1974