ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ο ερειπιώνας της Νικόπολης
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ / ΠΡΕΒΕΖΗΣ / Νικόπολις
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος, αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα, Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
ΛΓ' ΕΠΚΑ Πρέβεζα
18η ΕΒΑ Άρτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Ο ερειπιώνας της Νικόπολης εκτείνεται στα Διαμερίσματα Μύτικα και Νικοπόλεως.
Τελευταία Ενημέρωση
18-11-2004
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΠΔ 25-5-1926, ΦΕΚ 191/Α/11-6-1926
ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962
ΥΑ 4499/12-6-1964, ΦΕΚ 239/Β/30-6-1964
ΠΔ 30-9-1990, ΦΕΚ 781/Δ/6-11-1991