ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Λίμνη Βεγορίτιδα. Τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΠΕΛΛΑΣ / ΕΔΕΣΣΑΣ / ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ /
Θέση
Τύπος Κήρυξης
Είδος Μνημείου
Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΖ' ΕΠΚΑ Έδεσσα
ΥΠΕΧΩΔΕ Αθήνα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
15-12-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Α/Φ31/23211/1747/1975/27-1-1977, ΦΕΚ 86/Β/10-2-1977