ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιοκάστρου μετά των ερειπίων της αρχαίας πόλεως Κύρρου στην Αραβησσό
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΠΕΛΛΑΣ / ΠΕΛΛΑΣ / ΚΥΡΡΟΥ /
Θέση
ΝΑ της Αραβησσού
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικές Θέσεις, Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΖ' ΕΠΚΑ Έδεσσα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
09-12-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/17222/1284 π.ε./19-11-1976, ΦΕΚ 1504/Β/15-12-1976