ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος περιοχής Αριστομένη (Μυκηναϊκός θαλαμωτός τάφος)
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΜΕΣΣΗΝΗΣ / ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ /
Θέση
Τρανή Συκιά
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Χαλκοκρατία
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΛΗ' ΕΠΚΑ Καλαμάτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
01-08-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22784/1118/12-6-2000, ΦΕΚ 792/Β/28-6-2000