ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Παλαιοχριστιανική Βασιλική -Υστερορωμαϊκό Λουτρό-
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ / ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ / Αγία Κυριακή
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Λουτρά, Αρχαιολογικές Θέσεις, Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Ρωμαϊκή, Πρωτοχριστιανική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
26η ΕΒΑ Καλαμάτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15904/24-11-1962, ΦΕΚ 473/Β/17-12-1962