ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Οικισμός Μεθώνης
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ / ΜΕΘΩΝΗΣ / Μεθώνη
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Οικιστικά Σύνολα
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
26η ΕΒΑ Καλαμάτα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/23422/2580/5-10-1976, ΦΕΚ 1289/Β/20-10-1976