ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Σιδηροδρομικός Σταθμός ΜΕΣΣΗΝΗ
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΜΕΣΣΗΝΗΣ / ΜΕΣΣΗΝΗΣ / Μεσσήνη
Θέση
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Βοηθητικοί Χώροι, Σιδηροδρομικοί Σταθμοί
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Πελοποννήσου Τρίπολη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΝΠΙΔ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
* Διόρθωση: διώροφα
Τελευταία Ενημέρωση
12-05-2005
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1010-1088/28818/13-5-1985, ΦΕΚ 391/Β/25-6-1985