ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Χερσόνησος Δ. του ορμίσκου Αγ. Γεωργίου (Κυνηγού;) κτηματικής περιφέρειας Σέσκλου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΒΟΛΟΥ / ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ / Μάραθος
Θέση
Ορμίσκος Αγ. Γεώργιος (Κυνηγός;) μεταξύ της χρυσής Ακτής Παναγιάς και Μαράθου
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Φυσικοί Χώροι, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΙΓ' ΕΠΚΑ Βόλος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Βλ. και Σέσκλο, σ. 625β.
Τελευταία Ενημέρωση
26-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 9448/19-4-1963, ΦΕΚ 172/Β/24-4-1963