ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Παλαιοχριστιανική Βασιλική στα Παλιά Βόλου
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΒΟΛΟΥ / ΒΟΛΟΥ /
Θέση
Παλιά
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Πρωτοχριστιανική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
7η ΕΒΑ Λάρισα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Στη συνοικία Παλαιά Βόλου υπάρχει οικισμός προϊστορικών και ιστορικών χρόνων (Ιωλκός) βλ. ΦΕΚ 248 / Β / 24 - 11 - 1956 και ΦΕΚ 404 / Β / 13 - 9 - 1960.
Τελευταία Ενημέρωση
18-05-2005
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/59178/5361 π.ε./5-5-1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976