ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Άλλη Μεριά Βόλου. Γεφύρι
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΒΟΛΟΥ / ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ /
Θέση
Άλλη Μεριά
Τύπος Κήρυξης
νεώτερο μνημείο
Είδος Μνημείου
Γέφυρες
Χρονική Περίοδος
Νεοελληνική
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
ΥΝΜΤΕ Θεσσαλίας Βόλο
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4332/4762/18-12-1995, ΦΕΚ 73/Β/2-2-1996