ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Ναός Αγ. Παρασκευής στους Κοκκωτούς Αλμυρού
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΑΛΜΥΡΟΥ / ΑΛΜΥΡΟΥ / Κοκκωτοί
Θέση
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί, Θρησκευτικοί Χώροι
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
7η ΕΒΑ Λάρισα
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Κήρυξις και του κωδωνοστασίου: βλ. ΦΕΚ 1 / Β / 2 - 1 - 1984, κατωτέρω σ. 39.
Τελευταία Ενημέρωση
24-06-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ31/59178/5361 π.ε./5-5-1976, ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976