ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Κρήνη Τουρκοκρατίας στην οδό Θέμιδος 3 στη Μυτιλήνη
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΛΕΣΒΟΥ / ΛΕΣΒΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ / Μυτιλήνη
Θέση
Οδός Θέμιδος 3
Τύπος Κήρυξης
αρχαίο μνημείο
Είδος Μνημείου
Συστήματα Ύδρευσης, Κρήνες
Χρονική Περίοδος
Βυζαντινή/Μεταβυζαντινή
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
14η ΕΒΑ Μυτιλήνη
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
25-09-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 15794/19-12-1961, ΦΕΚ 35/Β/2-2-1962