ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ονομασία Μνημείου
Λείψανα αρχαίου υδραγωγείου στη Λάρσο- Λαρισαίες Πέτρες
Νομός / Δήμος / Διαμέρισμα / Οικισμός
ΛΕΣΒΟΥ / ΛΕΣΒΟΥ / ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ /
Θέση
Λάρσο - Λαρισαίες Πέτρες
Τύπος Κήρυξης
αρχαιολογικός χώρος
Είδος Μνημείου
Συστήματα Ύδρευσης, Αρχαιολογικές Θέσεις
Χρονική Περίοδος
Αρχαιότητα
Αρχαία/Ιστορική Ονομασία
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Φορέας Προστασίας Έδρα Φορέα Προστασίας Σημειώσεις σχετικά με την Προστασία
Κ' ΕΠΚΑ Λέσβος
Καθεστώς Ιδιοκτησίας
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρατηρήσεις
βλ. φ.χ. κλ. 1:5.000 υπ. αρ. 5732 / 8
Τελευταία Ενημέρωση
23-09-2003
ΚΗΡΥΞΕΙΣ
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης, Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/50927/2603/7-11-1991, ΦΕΚ 978/Β/27-11-1991